Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych- INFORMACJA

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest:

KLIMAIR RADOSŁAW CELIŃSKI

Adres: ul. Chrosna 46A, 05-340 Kołbiel,

e-mail: kontakt@klimatyzatory.sklep.pl

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach wynikających z rozporządzenia RODO.

2. Przekazane do wystawienia faktury dane osobowe osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach finansowo-księgowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca bieżącego roku. .

3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.